Privacyverklaring

Automobielbedrijf Moret B.V. hierna te noemen Auto Moret gevestigd op Handelspoort 6 4538BN te Terneuzen in Nederland committeert zich aan het op verantwoordelijke wijze beheren van de informatie die u ons verstrekt en de informatie die wij verzamelen, om onze taak als Mitsubishi-dealer en leverancier naar behoren te kunnen uitvoeren.

Dit Algemeen Privacybeleid beschrijft hoe Auto Moret als databeheerder informatie kan verzamelen, gebruiken en delen, in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van onze belangrijkste website www.automoret.nl  en andere websites, plus het verlenen van onze diensten, waarbij steeds wordt gerefereerd aan dit Algemeen Privacybeleid.

Voor sommige processen wijkt het privacybeleid van Auto Moret af van dit Algemeen Privacybeleid, bijvoorbeeld voor het verwerken van persoonsgegevens van medewerkers of sollicitanten. Medewerkers, flexwerkers, zelfstandigen en sollicitanten kunnen een exemplaar van het betreffende privacybeleid verkrijgen door contact op te nemen met de afdeling HR via info@autoAuto Moret.nl

Dit Algemeen Privacybeleid beschrijft:

 

1.1          Het soort informatie dat Auto Moret verzamelt

AUTO MORET verzamelt de persoonsgegevens die u ons verschaft, bijvoorbeeld door onze website te bezoeken, ons een e-mail te sturen of een overeenkomst met ons aan te gaan. ‘Persoonsgegevens’ kunnen elke soort informatie zijn die kan worden gebruikt om u te identificeren, of die AUTO MORET aan u kan koppelen. AUTO MORET kan bepaalde informatie automatisch verzamelen, wanneer u gebruik maakt van onze websites, zich toegang verschaft tot deze websites of met ons communiceert via deze websites. Ook kan AUTO MORET informatie verzamelen van andere bronnen, zoals social-mediaplatforms die informatie kunnen delen over hoe u communiceert met onze social media.

Informatie die u ons verstrekt

AUTO MORETverzamelt informatie die u ons vrijwillig verstrekt, waaronder de informatie die u met ons deelt via e-mail of andere kanalen, als u zich inschrijft voor AUTO MORET-materiaal of hiertoe een verzoek indient, bij het aanvragen van een proefrit, wanneer u zich inschrijft voor een evenement, als u een zakelijke partner van ons bent en wanneer u reageert op onze uitingen of verzoeken tot informatie. De persoonsgegevens die u verstrekt, kunnen bestaan uit uw Auto Moret, contactgegevens, titel en informatie over de organisatie waaraan u verbonden bent en uit alle andere persoonsgegevens die u verstrekt.

Informatie die wij automatisch kunnen verzamelen

AUTO MORET maakt gebruik van browsercookies en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk te noemen: ‘cookies’) om bepaalde informatie te verzamelen en op te slaan, wanneer u gebruik maakt van, zich toegang verschaft tot, of met ons communiceert via onze websites. AUTO MORET kan bijvoorbeeld informatie verzamelen over het type apparaat dat u gebruikt om zich toegang te verschaffen tot onze websites, het besturingssysteem en de versie ervan, uw IP-adres, uw algemene geografische locaties als aangegeven door uw IP-adres, uw type browser, de content die u bekijkt en functionaliteiten waar u gebruik van maakt op onze websites. Dit geldt ook voor de webpagina’s die u bekijkt direct voor en na uw bezoek aan onze websites, of en hoe u communiceert met de beschikbare content op onze websites en de zoekargumenten die u erop invoert. Voor informatie over hoe AUTO MORET gebruik maakt van cookies en de keuzemogelijkheden die u hierbij heeft, klik hier.

Informatie die AUTO MORET verzamelt van andere bronnen

AUTO MORET kan informatie over u ontvangen van andere bronnen, waaronder partners die ons ondersteunen bij het updaten, uitbreiden en analyseren van onze databestanden, nieuwe klanten identificeren en ons helpen fraude te voorkomen of vast te stellen. AUTO MORET kan ook informatie over u ontvangen van social-mediaplatforms, waaronder, maar niet beperkt tot, de momenten waarop u met ons communiceert op die platforms, of zich toegang verschaft tot onze social-mediacontent. De informatie die AUTO MORET kan ontvangen, wordt bepaald door de privacy-instellingen, voorwaarden en/of procedures van het betreffende social-mediaplatform en AUTO MORET beveelt u aan deze te controleren en na te lezen.

 

Informatie van kinderen

Onze websites en diensten zijn doorgaans niet gericht op kinderen jonger dan 16. AUTO MORET verzamelt niet bewust persoonsgegevens van iemand onder de 16 zonder toestemming van ouders of verzorgers. Mocht u bemerken dat AUTO MORET desondanks persoonsgegevens van een kind jonger dan 16 heeft verzameld zonder deze toestemming, laat het ons dan a.u.b. weten zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

 

1.2          Hoe AUTO MORET gebruikt maakt van de informatie die het verzamelt

Auto Moret  kan de informatie die het verzamelt gebruiken voor:

 • Het beantwoorden van uw aanvragen en het leveren van onderdelen, accessoires en auto’s.
 • Het bieden van de diensten die u van ons verlangt, waaronder het inplannen van technische service.
 • Het operationeel houden van onze websites, deze te verbeteren en problemen op te lossen.
 • Het u toesturen van nieuwsbrieven, marketingcommunicatie en andere informatie of materialen, die u mogelijk interesseren.
 • Het onderhouden van ons relatiebestand.
 • Beter inzicht in hoe mensen gebruik maken van onze websites, waaronder het genereren en analyseren van statistieken.
 • Zakelijke en administratieve doeleinden, waaronder data-analyse, het verzenden van facturen, het vaststellen en voorkomen van (mogelijke) fraude, illegale activiteiten of misbruik van intellectueel eigendom en hier adequaat naar handelen.
 • Contractmanagementdoeleinden, waaronder het beheer van ons relatiebestand van klanten en zakelijke partners.
 • Het meten van de effectiviteit van onze evenementen, promotionele campagnes en publicaties, bijvoorbeeld met behulp van enquêtes.
 • Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, beantwoorden aan juridische processen of verzoeken om informatie door de overheid of derden, of het beschermen van uw en onze rechten en die van anderen, zodra AUTO MORET de noodzaak hiervoor redelijk en gepast acht.

 

1.3          Hoe AUTO MORET de informatie kan delen die het verzamelt

AUTO MORET bevat meerdere bedrijfsentiteiten in land(en). AUTO MORET en onze bedrijfsentiteiten wisselen onderling informatie uit voor zakelijke doeleinden, zoals interne administratie, facturering, promotie van onze evenementen en diensten en om u of uw organisatie onze diensten te bieden.

AUTO MORET deelt geen informatie die redelijkerwijs u of uw organisatie kan identificeren, voor onafhankelijk gebruik met niet aangesloten entiteiten, door verkoop, verhuur of anderszins. Behalve zoals uitdrukkelijk omschreven in dit Algemeen Privacybeleid, of met uw toestemming vooraf. AUTO MORET kan wel informatie delen die niet redelijkerwijs u of uw organisatie kan identificeren, zoals toegestaan binnen de geldende wet- en regelgeving.

AUTO MORET is actief in land(en). AUTO MORET kan uw persoonsgegevens uitwisselen voor opslag en verwerking, op basis van de vastgelegde overeenkomsten tussen AUTO MORET en uw bedrijfsentiteiten en leveranciers die data namens u verwerken. In sommige landen kunnen andere databeveiligingswetten en -regels gelden dan die in uw land. Voor de uitwisseling van data buiten de Europese Gemeenschap zal AUTO MORET de noodzakelijke beveiligingssystemen inzetten in overeenstemming met de geldende wettelijke eisen, om de adequate bescherming van uw data te waarborgen. Dit omvat ook schriftelijke garanties van elke derde partij die toegang heeft tot uw data en de verplichting aan hen om de beveiligingsstandaard aan te nemen die een even hoog beschermingsniveau van uw data waarborgt als dat van AUTO MORET (bijvoorbeeld met behulp van standaard contractuele clausules, zoals goedgekeurd door de Europese Gemeenschap). Indien u vragen heeft of meer informatie wilt verkrijgen over het internationaal uitwisselen van uw persoonsgegevens of de toegepaste beveiligingssystemen, neem dan a.u.b. contact met ons op via de gegevens onder aan dit Algemeen Privacybeleid.

AUTO MORET kan de informatie die het verzamelt ook vrijgeven aan:

 • Mitsubishi Nederland (MMSN). De importeur van Mitsubishi voertuigen in Nederland;

 

Nimag BV, De importeur van Suzuki in Nederland( onderdeel van de Louwman Groep)

 

 • Dealers en erkend reparateurs welke zijn aangesloten bij MMSN en Suzuki

 

 • Met leveranciers die diensten aan AUTO MORET leveren;

 

 • Met andere zakelijke partners, om u op de hoogte te stellen van product- en serviceaanbiedingen en andere berichten, of voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden;

 

 • Derde zakelijke partijen die namens ons diensten verlenen, zoals ICT-bedrijven, bedrijven die mailingen verzorgen, enquête- en onderzoeksbureaus.
 • Politie, overheidsinstanties of derde partijen met wettelijke toestemming of noodzaak zoals contractueel vastgelegd, of wanneer AUTO MORET het redelijkerwijs noodzakelijk acht om deze wettige dienst te verlenen. Onder dit soort omstandigheden onderneemt AUTO MORET redelijke pogingen om u vooraf op de hoogte te stellen, voordat AUTO MORET informatie vrijgeeft die redelijkerwijs u of uw organisatie kan identificeren, tenzij dit vooraf niet mogelijk of redelijk is onder de gegeven omstandigheden.
 • Dienstverleners, adviseurs, potentiële zakelijke partners of andere derde partijen, in relatie tot het overwegen, onderhandelen of afronden van een transactie waarbij AUTO MORET betrokken is, al dan niet in samenwerking met een ander bedrijf, of wanneer AUTO MORET activa of een deel hiervan verkoopt, opheft of overdraagt.

 

1.4          Wettelijke grondslag voor het gebruik van uw persoonsgegevens

Er zijn verschillende wettelijke grondslagen waarop AUTO MORET zich baseert om gebruik te maken van uw persoonsgegevens, namelijk:

 • Presteren volgens contract – Het gebruik van uw persoonsgegevens kan nodig zijn om te presteren volgens de overeenkomst die u met ons heeft. Als u bijvoorbeeld gebruik maakt van onze websites of diensten, zal AUTO MORET uw persoonsgegevens gebruiken om aan uw verzoeken te voldoen en u de gewenste diensten bieden.
 • Toestemming – AUTO MORET baseert zich op uw toestemming om (1), technische informatie te gebruiken zoals cookiedata en geolocatiedata als beschreven in dit Algemeen Privacybeleid en (2), uw persoonsgegevens te benutten voor marketingdoeleinden waar dit wettelijk is toegestaan. U kunt deze toestemming op elk gewenst moment weer intrekken door contact met ons op te nemen via de gegevens onder aan dit Algemeen Privacybeleid.
 • Gelegitimeerde belangen – AUTO MORET kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor onze gelegitimeerde belangen om onze producten en diensten en de content van onze websites te verbeteren.

 

1.5          Diensten en content van derden

Onze websites kunnen geïntegreerde content bevatten of links naar content verstrekt door derde partijen (zoals videomateriaal). Dit Algemeen Privacybeleid verwijst niet naar de privacy, beveiliging of andere toepassingen van deze derde partijen die deze content verstrekken.

AUTO MORET maakt gebruik van de diensten van derde partijen die het functioneren van onze websites ondersteunen, zoals onderzoeksbureaus. Deze derde partijen kunnen zich bedienen van technologieën om uw online activiteiten te herleiden, in tijd en verdeeld over verschillende websites en online platforms. Klik hier voor meer informatie.

 

1.6          Bescherming en opslag van de informatie die wij verzamelen

AUTO MORET gebruikt administratieve, technische en fysieke veiligheidssystemen, ontworpen om de informatie te beschermen die AUTO MORET verzamelt. Echter, geen enkel informatiesysteem biedt 100% zekerheid. Daarom kan AUTO MORET de absolute veiligheid van uw persoonsgegevens niet garanderen. Bovendien is AUTO MORET niet verantwoordelijk voor de veiligheid van de informatie die u ons zendt via netwerken die AUTO MORET niet beheert, waaronder het internet en draadloze netwerken

AUTO MORET bewaart de informatie die het verzamelt voor de tijd die als redelijkerwijs noodzakelijk wordt geacht en alleen voor de doeleinden waarvoor AUTO MORET deze informatie verzamelt, waarbij wij aan onze wettelijke verplichtingen voldoen.

 

1.7          Uw keuzen en rechten

Onderworpen aan de plaatselijk geldende wet- en regelgeving, kunt u bepaalde rechten hebben aangaande de informatie die AUTO MORET heeft verzameld en die is gerelateerd aan u. Zo heeft u bijvoorbeeld recht tot inzage en correctie of het wissen van persoonsgegevens, of het beperken van of bezwaar maken tegen het gebruik ervan, net als het recht om data te kunnen overdragen naar aan andere beheerder. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de plaatselijke Autoriteit Persoonsgegevens (als een dergelijke instantie in uw land bestaat).

AUTO MORET beveelt u aan contact met ons op te nemen om uw informatie te updaten of te wijzigen zodra deze verandert, of wanneer u van mening bent dat de informatie die AUTO MORET over u heeft verzameld onnauwkeurig is. U kunt ook bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van u bewaren, uw persoonsgegevens laten wissen en u kunt bij ons bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door AUTO MORET. Voor informatie over welke keuzen u heeft met betrekking tot ons gebruik van cookies, klik hier.

 

1.8          Hoe u contact met ons kunt opnemen

AUTO MORET staat graag open voor uw vragen en opmerkingen. Wanneer u contact met ons wilt opnemen over ons privacybeleid of maatregelen voor databescherming, kunt u mailen naar:

info@autoAuto Moret.nl

    

1.9          Wijzigingen aan dit Algemeen Privacybeleid

AUTO MORET kan dit Algemeen Privacybeleid van tijd tot tijd updaten. De effectieve datum van het actuele privacybeleid staat altijd boven aan dit document. AUTO MORET beveelt u aan deze pagina regelmatig na te lezen.

 

1.10       Het gebruik van cookies

AUTO MORET verzamelt bepaalde informatie met behulp van geautomatiseerde middelen, zodra u onze websites bezoekt. Door het verzamelen van deze informatie krijgt AUTO MORET een beter inzicht in hoe wij onze websites het best kunnen aanpassen aan de behoeften van onze bezoekers. Voor het verzamelen van deze informatie maakt AUTO MORET gebruik van diverse middelen, zoals ‘cookies’, ‘web beacons’ en ‘IP-adressen’, zoals hieronder nader toegelicht.

Zoals zoveel bedrijven, maakt AUTO MORET gebruik van ‘cookies’ en ‘web beacons’ (ook wel bekend als ‘internet tags’, ‘pixel tags’ en GIF’s) op onze websites. Cookies zijn kleine stukjes tekst die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst, zodra u bepaalde websites bezoekt. Met behulp van web beacons kunnen we informatie verkrijgen zoals het IP-adres van de computer waarop de webpagina is gedownload waarop de beacon verschijnt, de URL van de pagina waarop de beacon verschijnt, hoe lang de pagina is bekeken waarop de beacon verschijnt, het type browser waarmee de pagina is bekeken en de informatie in cookies van de derde partij. AUTO MORET gebruikt de informatie die met deze technologieën wordt verzameld om rapporten samen te stellen en om ons te helpen de website te verbeteren. Een cookie kan ons bijvoorbeeld vertellen of u ons eerder heeft bezocht, het aantal bezoekers van de website, van welke website een bezoeker werd doorgelinkt, de pagina’s die men heeft bezocht en het geeft ons inzicht in welke functionaliteiten van de website u het meest geïnteresseerd bent. Cookies kunnen zo uw online ervaringen verbeteren door uw voorkeuren te behouden, terwijl u een bepaalde website bezoekt.

AUTO MORET verzamelt ook IP-adressen. Een IP-adres is een uniek identificatiemiddel waar bepaalde elektronische apparaten gebruik van maken om elkaar te identificeren en met elkaar te communiceren via het internet. Zodra u onze websites bezoekt, kan AUTO MORET het IP-adres zien en/of opslaan van het apparaat waarmee u verbinding maakt met het internet. AUTO MORET maakt gebruik van deze informatie om de fysieke locatie van het apparaat te bepalen en om inzicht te krijgen van waar ter wereld de bezoekers van onze websites afkomstig zijn. AUTO MORET kan deze informatie ook gebruiken om AUTO MORET-websites te verbeteren.

AUTO MORET kan ook informatie verzamelen over uw online activiteiten op de websites van onze bedrijfsentiteiten. Hierdoor kunnen wij hierop adverteren met producten en diensten die passen bij uw persoonlijke interesses. Zo kan AUTO MORET bijvoorbeeld ook samenwerken met derde partijen die op het internet adverteren of de advertentiemogelijkheden van Google of remarketing-mogelijkheden van Google AdWords benutten om bezoekers van diverse websites te traceren en hun onze advertenties tonen. Indien u uw persoonsgegevens niet op deze wijze wenst te delen, kunt u hier bezwaar tegen maken door contact met ons op te nemen via e-mail info@autoAuto Moret.nl

Meer informatie over de cookies die wij op onze websites gebruiken, wordt getoond in onderstaande tabel.

Serie-nr.

Type cookie

Auto Moret cookie

Doel

Bron

Verloopt na

Toestemming vereist (ja/nee)

1

Browser- cookie

cookie Auto Moret

voorbeeldtekst

Onderhouden door het CMS, het cookie wordt gebruikt om de sessie van de gebruiker op de server te identificeren.

Auto Moret

1 jaar

Nee

2

Browser- cookie

ssupp.vid

Bezoeker ID

Smartsupp

6 maanden

Ja

3

Browser- cookie

ssupp.*

Instellingen van de smartsupp chatt

Smartsupp

sluiten browser

Ja

4

Browser- cookie

_g*

Cookier ingesteld door google analytics

Google analytics

1 dag - 2 jaar

Nee
5

Browser- cookie

_fbp

Carconnector facebook pixel meer informatie:

Carconnector

1 jaar

Ja

6

Browser- cookie

 

 

7

Browser- cookie

 

 

 

 

8

Browser- cookie

 

 

 

 

9

Browser- cookie

 

 

 

 

10

Browser- cookie

 

 

 

 

 

11

Browser- cookie

 

 

 

 

 

12

Browser- cookie

 

 

 

 

 

 

De meeste browsers geven uitleg hoe u kunt weigeren nieuwe cookies te accepteren, hoe u wordt geïnformeerd wanneer u een nieuw cookie ontvangt en hoe u bestaande cookies kunt verwijderen. Bedenk hierbij echter wel dat u zonder cookies mogelijk niet volledig gebruik kunt maken van al onze functionaliteiten op de website. Sommige browsers geven een ‘Do Not Track’ (‘DNT’)-signaal af, waarbij u uw voorkeursinstellingen kunt opgeven wat betreft het al dan niet gevolgd worden op de website en tussen websites onderling. Hoewel AUTO MORET momenteel geen gebruik maakt van technologie die DNT-signalen herkent, zal AUTO MORET uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met dit Algemeen Privacybeleid.

Onze websites maken ook gebruik van analyseservices zoals Google Analytics, om beter inzicht te krijgen in hoe u gebruik maakt van onze websites en hoe we deze kunnen verbeteren. De informatie die met deze services wordt gegenereerd, is anoniem en omvat geen persoonlijke gegevens over uzelf. De anonieme informatie die met het gebruik van deze services is verzameld, wordt op geen enkele wijze samengevoegd met persoonsgegevens die u met uitdrukkelijke toestemming met ons heeft gedeeld. De mogelijkheid van de provider om de informatie over uw bezoeken aan onze websites, die met deze services is verzameld, te gebruiken en te delen, wordt beperkt door de gebruikersvoorwaarden en het privacybeleid van de provider. Om een beter begrip te krijgen van hoe deze providers de anonieme data, verzameld op onze websites, kunnen gebruiken, zou u als voorbeeld Googles beleid op dit vlak kunnen nalezen. U kunt er ook voor kiezen te worden gevrijwaard van Google-advertenties, door uw privacy-instellingen aan te passen.

Als u nog vragen hebt over ons privacy- en cookiebeleid, neem dan contact op met de AUTO MORET via

info@autoAuto Moret.nl

Nieuws

Meer nieuws

Acties

Meer acties
 • Verhuur auto, personenbus of bestelbus

  Verhuur auto, personenbus of bestelbus

  Auto, personenbus of bestelbus huren? Vraag online aan.

  Direct aanvragen

 • Werkplaats afspraak?

  Werkplaats afspraak?

  Welke werkzaamheden wilt u laten uitvoeren?

  Maak een afspraak

 • Onderhoud aan uw NISSAN?

  Onderhoud aan uw NISSAN?

  Ook voor uw Nissan kunt u nog steeds bij ons terecht!

  Maak een afspraak

Moret kwaliteit occasions
Suzuki Swift 1.2 style hybrid demo
Suzuki Swift
1.2 style hybrid demo
Bouwjaar:06-2021
Km stand:3.000 km
Hatchback
Handgeschakeld
90 kW
865 kg
€ 20.950
Suzuki Sx4 1.6 limited
Suzuki Sx4
1.6 limited
Bouwjaar:02-2012
Km stand:69.443 km
MPV
Handgeschakeld
119 kW
1,115 kg
€ 9.950
Ford Focus 1.6 titanium
Ford Focus
1.6 titanium
Bouwjaar:09-2010
Km stand:188.856 km
Hatchback
Handgeschakeld
100 kW
1,149 kg
€ 4.950
Suzuki Swace 1.8 hybrid e-cvt style
Suzuki Swace
1.8 hybrid e-cvt style
Bouwjaar:12-2021
Km stand:1.500 km
Overig
Automaat
122 kW
1,475 kg
€ 30.950
Suzuki Celerio 1.0 comfort automaat
Suzuki Celerio
1.0 comfort automaat
Bouwjaar:06-2016
Km stand:17.194 km
Hatchback
Semi-automaat
68 kW
785 kg
€ 10.950
Op zoek naar een mooie en betrouwbare occasion? Kom langs voor een proefrit.
Alle occasions